استاندارد 3363 شیر کشویی با زبانه لاستیکی

شیرهای کشویی زبانه لاستیکی (Gate Valves) که گاها با نام شیر دروازه ای نیز نامیده می‌شوند از جمله محصولات پرکاربرد صنایع آب و فاضلاب می باشند. در شرکت چدنیت صدر شیرهای کشویی تحت استاندارد ملی ایران به شماره INSO 3363 تولید و آزمون می شوند؛ که فروردین ماه سال 96 پس از بازرسی و تائید اداره ملی استاندراد ایران، چدنیت صدر موفق به کسب پروانه استاندارد ملی با شماره INSO 3363 نیز گردید.