استاندارد 3732 اتصالات آب و فاضلاب چدنی

این استاندارد بین‌المللی، الزامات و روش‌های آزمون لوله‌ها، اتصالات، متعلقات چدن نشکن و مفاصل آنها را برای ایجاد خطوط لوله برای اهداف ذیل، تعیین می‌نماید:

- انتقال آب (مثلاً برای مصارف انسانی و آب خام)،

- تحت کنترل با یا بدون فشار، و

- منصوبه‌ی روسطحی یا زیرسطحی

- اقلام تولیدی، که انتهای آنها دارای مادگی، فلنجی یا نرگی است (طراحی مفصل و شکل لایی، خارج از دامنه‌ی این استاندارد است)،

- تجهیزاتی که به طور معمول در هنگام ارائه، از داخل و خارج دارای پوشش می‌باشند

این استاندارد بین‌المللی، مواد، ابعاد و رواداری‌ها، ویژگی‌های مکانیکی و پوشش‌های استاندارد لوله‌ها، اتصالات و متعلقات را مشخص می‌نماید. الزامات عملکردی تمامی اجزاء، از جمله مفاصل نیز توسط این استاندارد ارائه شده است.

استاندارد بین‌المللی حاضر، برای لوله‌ها، اتصالات و متعلقاتی کاربرد دارد که با هر یک از فرایندهای ریخته‌گری ریخته شده‌اند، یا انواعی، که از طریق مونتاژ اجزاء ریختگی، تولید شده‌اند، و نیز مفاصل مربوطه، در اندازه‌های از قطر 40 تا 2600 میلی متر.

سختی اجزاء مختلف باید به گونه‌ای باشد که بتوان آنها را توسط ابزارهای استاندارد برید، قلاویز، سوراخ یا تراشکاری کرد. در لوله‌ها، اتصالات و متعلقات غیر گریز از مرکز، سختی نباید از HBW 250 بیشتر باشد.

تمامی لوله‌ها و اتصالات باید دارای علائم بادوام و خوانایی باشند، که حداقل اطلاعات زیر را نشان دهد:

‌أ)        ارجاع به این استاندارد بین‌المللی، یعنی ایزو 2531؛

‌ب)   نام یا علامت تولیدکننده؛

‌ج)     ذکر سال تولید؛

‌د)      ذکر چدن نشکن (داکتیل)؛

‌ه)       DN؛

‌و)       درجه‌بندی PN فلنج‌ها، در صورت موضوعیت؛

‌ز)       کلاس فشار C مادگی و لوله‌ی نرگی.

طرح مفصل باید از نظر عدم نشتی، هم در برابر فشار داخلی و هم در برابر فشار خارجی، تحت نامناسب‌ترین شرایط رواداری‌های ریختگری و حرکات مفصل، مورد آزمایش قرار گیرد.