استاندارد ملی 14976 دریچه‌های آدم‌رو و آبگیر

کلیه دریچه‌های شرکت چدنیت صدر مطابق استاندارد EN124 (ژوئن1994) که معادل استاندارد ملی INSO14976 می‌باشد، تولید و تست می‌شوند .این استاندارد کلیه الزامات درپوش آبراه‌ها و منهول‌ها در سیستم آب و فاضلاب برای مکان‌های عبور خودرو و عابرین، طراحی، آزمایش نمونه، علامت‌گذاری و کنترل‌کیفی را تحت پوشش قرار می‌دهد. درپوش آبراه و منهول را باید به صورت مجموعه کامل و در شرایط کاری خاص خود مورد آزمون قرار داد .