مقایسه دریچه‌های چدنی داکتیل و سایر دریچه‌ها

دریچه های چدن داکتیل با توجه به استاندارد این نوع چدنها در گریدهای مختلف قابل تولید می باشند.

از لحاظ مقاومت فشاری، دریچههای چدن داکتیل از مقاومت بسیار بالاتری نسبت به دریچههای کامپوزیتی برخوردارند.

امکان شکست مقطعی در دریچههایی از جنس چدن داکتیل وجود ندارد، در حالی که دریچههای کامپوزیتی بر اثر ضربه از همان نقطه قابل شکستند.

در اثر عبور و مرور خودروها و تردد عابرین پیاده، اثر پدیده سایش در دریچه‌های کامپوزیتی به مراتب شدیدتر از دریچه های چدنی می باشد، دریچه های چدنی به خاطر ساختار فلزی آنها، در اثر سایش حتی زیباتر به نظرمی‌رسند.

با توجه به نحوه تولید دریچه‌های کامپوزیتی که از رزین‌ها و رشته‌های مخصوصی تهیه می‌گردند، در صورت وجود آزبست در ساختار این دریچه‌ها، بعد از شکست یا پارگی این دریچه از ناحیه ای، و با توجه به سرطان‌زا بودن این مواد، از لحاظ سلامت این دریچه‌ها قابل تائید نیستند.

تاثیر سرما در اثر یخبندان و گرم‌شدن بعدی محیط، بر روی استحکام دریچه‌های کامپوزیتی اثر منفی داشته در حالی که دریچه‌های چدنی، به دلیل جنس چدن داکتیل در بازه دمایی بسیار پایین و بالا دچار تنش‌های داخلی می‌شوند.

عامل مهم دیگر برگشت‌پذیری چدن‌ها به چرخه طبیعت می باشد، این دریچه‌ها بعد از فرسودگی مجدداٌ قابل بازیافت می‌باشند، در حالی که دریچه‌های کامپوزیتی بعد از فرسودگی قابل بازیافت نبوده و به‌عنوان زباله غیرصنعتی شناخته می‌شوند و به دلیل عدم بازیافت باعث اشغال فضا خواهند شد و هیچ کاربرد دیگری نخواهند داشت.

  دریچه‌های شرکت چدنیت صدر دریچه‌های فاقد کیفیت
 

 

 ایرادات پدیدآمده در دریچه‌های کامپوزیتی، بتونی، آهنی و چدن‌خاکستری فاقد کیفیت