گواهینامه ها

پروانه استاندارد 3732 تولید لوله و اتصالات چدن داکتیل
پروانه استاندارد 3363 تولید شیر کشویی چدنی با زبانه لاستیکی
پروانه استاندارد 14976 تولید دریچه‌های آدم رو و آبگیر
مجوز تولید اتصالات چدنی نشکن از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
پروانه تحقیق و توسعه
مجوز تولید شیر کشویی زبانه لاستیکی از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
ایزو 9001:2015 مدیریت کنترل کیفیت
گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه ایزو 17025
گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار
عضویت در انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن
عضویت در انجمن علمی ریخته‌گری ایران